RABOBANK VERLENGT HOOFDSPONSORSCHAP

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland sponsort de Gaasterlân Rabo Run tot 2021. Rabobank maakt gebruik van de optie in het contact om na 3 jaar nog eens 2 jaar hoofdsponsor van de Gaasterlân Rabo Run te zijn. Wij vinden dat prachtig en zijn de Rabobank dankbaar voor deze sponsoring.